นางสาวอรอนงค์ เสนปาน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีบวงสวงพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวอรอนงค์ เสนปาน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบวงสวงพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ มณฑลพิธีวัดหน้าพระบรมธาตุ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

 

600202 1.1

600202 1.2

600202 1.3

600202 1.6

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.