นายวรวิทย์ กฤตานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสาววาสนา หนูแดง ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายวรวิทย์ กฤตานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสาววาสนา หนูแดง ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ช.ภ.จ.นศ.) ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

 

600202 2.2

600202 2.1

600202 2.3

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.