นายวรวิทย์ กฤตานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

 

วันนี้(3 ก.พ.2560) เวลา 10.00 น. นายวรวิทย์ กฤตานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด

 

600203 1

600203 2

600203 3

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.