นางสาวอรอนงค์ เสนปาน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกินหมฺรับดับที่และร่วมพิธีเปิดงานแสง สี เสียงศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวอรอนงค์ เสนปาน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกินหมฺรับดับที่และร่วมพิธีเปิดงานแสง สี เสียงศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 

600208 1

 

 

600208 2

600208 4

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.