นายวรวิทย์ กฤตานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคนพิการสากล

 

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2560 นายวรวิทย์ กฤตานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคนพิการสากล ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 

600209 1

600209 4

600209 5

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.