นางสาวอรอนงค์ เสนปาน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช และข้าราชการในสังกัด ร่วมโครงการ สตรี คือ สติ หลักสูตร บุญภาคี..

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวอรอนงค์ เสนปาน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช และข้าราชการในสังกัด ร่วมโครงการ สตรี คือ สติ หลักสูตร บุญภาคี...เสริมสร้างสติสู่สตรี สร้างสุขสู่สังคม ณ ห้องประชุมเมืองเทศบาลนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

600210 1

600210 2

600210 3

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.