เนื้อหา

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ชุดข้อมูลสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด และแระเด็นที่น่าสนใจ (6 ชุดข้อมูล)

yut-nst

2. ชุดข้อมูลกลาง (4 เรื่อง)

rice

tour cwt80

older

garbage

แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564)

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.