ออกกำลังกาย สนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี

 

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 60 เวลา 15.00 น.ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานที่มี

สำนักงานอยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันออกกำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประมาณ 20 นาที

จากนั้นเป็นการแข่งขันกีฬาแชร์บอลประเภทหญิง ผล สนง.สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ชนะ สนง.จังหวัดนครศรีธรรมราช ไป 32 - 18 คะแนน

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งการออกกำลังกายดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่กำหนดให้

ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.00-16.30 น. เป็นต้นไป

 

01

02

 

03

04

05

07

08

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.