นางสาวอรอนงค์ เสนปาน ร่วมสัมมนาการทำธุรกิจกับอินเดีย และโครงการใหม่ของรัฐบาลอินเดียภายใต้โครงการ "เมค อิน อินเดีย ณ โรงแรมทวินโลตัส

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

นางสาวอรอนงค์ เสนปาน ร่วมสัมมนาการทำธุรกิจกับอินเดีย และโครงการใหม่ของรัฐบาลอินเดียภายใต้โครงการ "เมค อิน อินเดีย

ณ โรงแรมทวินโลตัส

 

01

03

02

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.