นายวรวิทย์ กฤตานนท์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดนครศรีธรรมราช (กพร.ปจ. นศ)

 

วันนี้ (28 มีนาคม 2560) นายวรวิทย์ กฤตานนท์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดนครศรีธรรมราช (กพร.ปจ. นศ) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช              โดยมีนายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ พร้อมร่วมกันพิจารณาการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน      รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560-2564

 

01

02

03

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.