ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดาได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ

วันนี้ (28 มีนาคม 2560) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดาได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้นางสาว กัลยา คุ้มพิทักษ์ (น้องผึ้ง)และ นางสาว ศิรินันท์ ขาวเขียว(น้องแพรว) 2 นักศึกษาฝึกงานจากสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชเนื่องจากเก็บกระเป๋าเงินคืนเจ้าของได้ ภายในมีเงินสดและของมีค่ารวมกว่า 4 หมื่นบาท

 

01

02

03

05

07

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.