รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มอบประกาศเกียรติบัตรยกย่องการทำความดี

 

เด็กดีต้องยกย่อง 
ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 นายธนวัฒน์ บุรีรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบประกาศเกียรติบัตรยกย่องนางสาวกัลยา คุ้มพิทักษ์ (น้องผึ้ง) และ นางสาวศิรินันท์ ขาวเขียว(น้องแพรว) นักศึกษาฝึกงานจากสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติ

 

01

02

03

04

08

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.