วันวิสาขบูชาวันพระพุทธเจ้า

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชนทั่วไป เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียนในตอนเย็น 

pr visakhabucha

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.