ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมพิธีวันจักรี

6 เมษายน 2560 เนื่องในวันจักรี ประจำปี 2560 นางสาวอรอนงค์ เสนปาน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมข้าราชการในสังกัดได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์ เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ระลึกถึงองค์กษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

600406 1600406 2600406 4

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.