ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลโครงการประกันลุ้นล้าน ณ ไปรษณีย์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นางสาวอรอนงค์ เสนปาน นายวรวิทย์ กฤตานนท์ และข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการจับรางวัลโครงการประกันลุ้นล้าน ณ ไปรษณีย์ อำเภอเมือง จะหวัดนครศรีธรรมราช

600407 2

600407 3

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.