สำนักงานสถิตินครศรีธรรมราชได้ส่งตัวแทน ร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่

เมื่อวันศุกร์ที่ 21เมษายน 2560 สำนักงานสถิตินครศรีธรรมราชได้ส่งตัวแทน ร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ และได้เยี่ยมชมโครงการเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศ ณ บ.ทีโอที สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำปากบารา จ.สตูล 
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Show Case "เน็ตประชารัฐ @ สตูล การพัฒนาที่ยั่งยืน" ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ณ บ้านควนดินดำ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

600421 1

600421 5

600421 2

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.