ร่วมปรึกษาหารือเรื่องระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน เพื่อกิจกรรม E-Commerce แก่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

 

วันนี้ (24 เม.ย.2560) นายวรวิทย์ กฤตานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผนและนางสาววาสนา หนูแดง นักวิชาการสถิติชำนาญการ ร่วมปรึกษาหารือในกิจกรรม ระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน และ Village E-Commerce โครงการศูนย์ดิจิทัล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ร่วมกับ
ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด,ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด,ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด,ผู้แทนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลไม้เรียง ตำบลถ้ำพรรณรา ตำบลปากพนัง โดยมีนายลินไสว พนาสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต(บ.วีเอเวอร์ จำกัด) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำข้อมูลเรื่อง วิสาหกิจชุมชม,สินค้าOTOP,ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของทั้ง 3 ตำบลมาวิเคราะห์จัดทำข้อมูล Content maketting สนับสนุนกิจกรรม การดำเนินงาน E-Commerce ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

600424 1

600424 2

600424 4

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.