ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี

 

        เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2560 - 2 พ.ค.2560 สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีโดยกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัน ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา,ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.ปากพนัง(กศน.ปากพนัง),ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนต.บ้านเกาะเพื่อพ่อหลวง,ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนถ้ำพรรณรา

600502 1

600502 2

600502 3

600502 4

600502 8

600502 9

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.