ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการขอใช้พื้นที่ศาลากลาง

 

          เมื่อวันที่ 19 พ. ค. 2560 นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมประชุม          คณะทำงานพิจารณาการขอใช้พื้นที่ศาลากลาง เพื่อใช้พื้นที่จัดงานพลังชุมชนประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ นครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 โดยมีนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมดังกล่าว


600519 1

600519 2

600519 3


สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.