ร่วมกันหารือการดำเนินงาน ตามโครงการ e - Commerce ชุมชน

 

          เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560 นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมประชุม เพื่อร่วมกันหารือการดำเนินงาน ตามโครงการ e - Commerce ชุมชน    โดยมี  พ.อ.ชาญวิทย์ ปิ่นมณี รอง ผอ.รมน จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน ณ ห้องประชุมไปรษณีจังหวัดศรีธรรมราช

คร600522 1

600522 2

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.