ร่วมประชุมกับสถิติจังหวัดทุกจังหวัดผ่านระบบ Video Conference

 

      เมื่อวันที่ (25 พ.ค.60) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมกับสถิติจังหวัดทุกจังหวัดผ่านระบบ Video Conference


600525 1

600525 2

600525 3

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.