ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานโครงการ

 

          เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2560 นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ โครงการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนพ.ศ. 2560

(รอบ 6) ณ ม.7 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

 

600614 01

600614 02

600614 03

600614 04

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.