ร่วมพิธีเปิด โครงการ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

 

        เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2560 สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ส่งตัวแทนร่วมพิธีเปิด โครงการ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในเรื่อง อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม โดยมี นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช

600620 01

600620 02

600620 03

600620 21

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.