เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวผู้ว่าฯพบสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

       เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2560 นางสาวอรอนงค์ เสนปาน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัด

นครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวผู้ว่าฯพบสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมิถุนายน 2560

ณ ห้องบงกชรัตน์ 3 โรงแรมทวันโสตัส

600627 01

600627 02

600627 03

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.