เข้าร่วมประชุม Video Conference ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

          เมื่อวันที่ (28 มิ.ย.60) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมกับ

สถิติจังหวัดทุกจังหวัดผ่านระบบ Video Conference ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด

นครศรีธรรมราช

600628 01

600628 02

600628 03

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.