ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560

 

          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด

600629 2_1

600629 2_2

600629 2_3

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.