ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce ณ ห้องประชุมที่ทำการไปรษณ๊ย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

600627 01_1

600627 01_2

600627 01_3

600627 01_4

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.