ออกบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ในงานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร

 

เมื่อวันที่ 8-9 ก.ค.60 สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ในงานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017 ครั้งที่ 4 จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ลานกิจกรรมหน้าห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซา จ.นครศรีธรรมราช

600708 1

600708 2

600708 3

600708 4

600708 5

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.