จัดประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ

 

                      เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 60 สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ โดยมี   นายสมจิต รัตนพันธ์       เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนสถาบันการศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ ห้องประชุม ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

600713 1

600713 2

600713 3

600713 5สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.