จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดมข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมทำความสะอาดพื้นที่รอบศาลากลางจังหวัด สนองนโยบาย นครศรีธรรมราชจังหวัดสะอาด

 

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมกิจกรรม "นครศรีธรรมราชจังหวัดสะอาด" ครั้งที่ 2 โดยมีนายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช


600722 1

600722 4


600722 6

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.