เข้าร่วมประชุมกับสถิติจังหวัดทุกจังหวัด Video Conference

 

เมื่อวันที่ (25 ก.ค. 60) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมกับสถิติจังหวัดทุกจังหวัดผ่านระบบ Video Conference ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

600727 1

600727 2

600727 3

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.