เข้าร่วมงาน "The 4.0 Meeting of 14 Southern NSO"

 

       เมื่อวันที่ 29 - 30 ก.ค. 60 สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด เข้าร่วมงาน "The 4.0 Meeting of 14 Southern NSO" (การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลและควบคุมคุณภาพข้อมูลระดับ 14 จังหวัดภาคใต้) ณ ลำปำรีสอร์ท อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ตรวจราชการกรม(นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร) มาร่วมกิจกรรมตลอดงาน สำหรับกิจกรรมในงานนี้ ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเพื่อเชื่อมความสามัคคี และมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

600729 1

600729 2

600729 3

600729 4

600729 6

600729 7

600729 8


สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.