จัดประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ

 

               เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 60 ถึง 24 ก.ค. 60 สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ โดยมี  ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ ห้องประชุม 

600719 1

600719 2

600719 3

600719 4

600719 8

600719 5

600719 10

600719 13


สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.