ออกติดตามโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะอาจารย์และนักศักษาจัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

600815 6600815 2600815 4600815 9600815 10600815 1

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.