ประชุมจัดทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการ

 

       เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 60 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การจัดทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ,ประเด็นปัญหาสำคัญ โดยมี นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธาน ณ โรงแรม บุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


190960 01

190960 02

190960 03

190960 04

190960 06


สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.