บริการลงทะเบียนให้คนพิการยืมอุปกรณ์เกี่ยวกับตอมพิวเตอร์

 

      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเริ่มให้คนพิการยืมอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้แล้วในเดือนตุลาคมนี้ สามารถยื่นความจำนงได้ที่ สนง.สถิติแห่งชาติ และ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 มีผู้พิการจากอำเภอสิชล มาใช้สิทธิ์ขอรับบริการจากสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 8 คน

601005 03_3

601005 02_2

601005 04_4

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.