ประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop)

 

นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) คณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

601009 01

601009 02

601009 06

601009 03

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.