ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย

 

นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย จากรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์) และติดตามผลการดำเนินงานเน็ตประชารัฐในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ บ้านโพธิ์ทะเลงาม ม.6 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร บ้านเลียบ ม.8 ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ และบ้านควนเถี๊ยะ ม.3 ต.นางหลง อ.ชะอว

601018 09

601018 10

601018 06

601018 07

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.