เยี่ยมชม "พระตําหนักเลียบเมืองนครศรีธรรมราช”

 

ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าเยี่ยมชม "พระตําหนักเลียบเมืองนครศรีธรรมราช” อนุสรณ์เรือนประทับแรมในอดีตของในหลวงรัชกาลที่ 9 คราวเสด็จเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อปี พุทธศักราช 2502

601031 07

601031 17

601031 23

601031 14

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.