สังเกตุการณ์ การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจความพิการ

 

 

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
       เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ UNICEF ลงพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตาม/ให้คำแนะนำรวมถึงสังเกตุการณ์ การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจความพิการ โดยมี นางสาวอรอนงค์ เสนปาน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช และ ต.หัวไทร อ.หัวไทร

601109 01

601109 02

601109 03

601109 05

601109 06

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.