ร่วมงานเสวนา/อภิปราย เรื่อง รอบรู้ ทันภัย Cyber

 

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
                           นายวรวิทย์ กฤตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วย นางสาววาสนา หนูแดง เข้าร่วมงานเสวนา/อภิปราย เรื่อง รอบรู้ ทันภัย Cyber (โครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber) ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวิลโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

601109 01_1

601109 02_1

601109 03_1

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.