โครงการความร่วมมือประชารัฐ

 

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
                                  ทีมเน็ตอาสาภาคใต้ตอนล่าง เข้าติดต่อประสานงานกับนายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อยื่นหนังสือโครงการความร่วมมือประชารัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น ในการสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0

601115 01

601115 02

601115 03


สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.