ซักซ้อมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ⭐️
                            นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวรวิทย์ กฤตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

601121 01

601121 04601121 02

601121 07

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.