ถ่ายทอดตัวชี้วัด รอบ ๑/๒๕๖๑

 

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
                         นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ถ่ายทอดตัวชี้วัด รอบ ๑/๒๕๖๑ ให้กับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

601124 03

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.