ร่วมเปิดอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
        นายวรวิทย์ กฤตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมเปิดอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ราชการนาสาร

601127 02-1

601127 03-1

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.