ประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

 

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
                 นายวรวิทย์ กฤตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ณ โรงแรมเดอะทวิลโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

601130 01

601130 03

601130 04

 


สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.