ร่วม Kick off ปล่อยขบวนรถ

 

นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วม Kick off ปล่อยขบวนรถ จัดระเบียบสายไฟและอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

0112601

0112602

0112603

0112606

0112605


สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.