โครงการเน็ตประชารัฐในระดับจังหวัด

 

          นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ เสนปาน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและนางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมกับบริษัท TOT จำกัด(มหาชน) จังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานกศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ โครงการเน็ตประชารัฐในระดับจังหวัด

1912601

1912602

1912603

1912604

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.