ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 

          นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ..2561 โดยมีนายอุดมพร กาญจน์  เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในพื้นที่เพื่อร่วมปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ..2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560-3 มกราคม 2561

2112601

2112602


สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.