ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจหลัก

 

    นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายประโมทย์ ช่วยบุญชู ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา และนายวรรณทนา ตะกี่ ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้แทนโทรศัพท์จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจหลัก และจุดตรวจ/ด่านตรวจรอง ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ในพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

2912601

2912602

2912604

2912605

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.